Pimapen Pencere ve Kapı Montajının Önemi

Pimapen Pencere ve Kapı Montajının Önemi

PVC PENCERE MONTAJININ ÖNEMİ
PVC Pencere kullanıcılarına istenilen kalitede ürün ve hizmet verilebilmesi temelde iki nedene bağlı bulunmaktadır.

1- PVC profil üretiminde kullanılan hammaddelerin uluslararası/ulusal standartlara uygun olması
2- PVC pencere montajının doğru yapılmış olması

PVC PENCERE MONTAJININ DOĞRU YAPILMASI
Kullanılacak alana pencere montajı doğru şekilde yapılmamış ise pencerenin malzeme kalitesi ne kadar iyi olursa olsun müşterinin arzu ettiği konforu ve güvenliği sağlamaktan uzak kalacaktır.

Üreticilerin müşteri açısından asıl önemli olan PVC pencere montajına yeterli garantiyi verememesi, PVC Pencere Montaj Ustalarının montaj bilgilerinin yetersizliğinden, kontrol edilebilir ve geçerli bir uzmanlık sertifikası ile hizmet vermemelerinden kaynaklanmakta olup, bu durum müşteri açısından firmaların tercih edilmemesine ve müşteri şikâyetlerine neden olmaktadır.

PVC PENCERE MONTAJININ HATALI VE YANLIŞ YAPILMASININ KULLANICILAR VE MÜŞTERİLER İÇİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR

1) Yaşam Alanlarında Isı Kaybına Sebep Olmaktadır
* Bulunan ortamın istenmeyen ölçüde ısınması veya soğuması ve neticesinde ortamın istenilen sıcaklık değerlerine getirilebilmesi için fazladan enerji maliyetinin oluşması.
* Binalarda montaj hatalarından kaynaklanan ısı kaybı yaklaşık % 10 civarındadır. Normal bir konut için her yıl ortalama 3000 TL ısıtma soğutma gideri olduğu varsayılırsa bu değerin yaklaşık 300 TL’sinin montaj hatalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

2) Dışarıdan Kaynaklanan Gürültüyü İçeriye Almaktadır

* Özellikle trafikten kaynaklanan gürültünün yoğun olduğu yol kenarlarındaki ev ve çalışma ofislerinde dışarıdan kaynaklanan gürültüyü büyük oranda içeriye alması, PVC pencere montajında kanatların doğru kontrol edilmediği ve duvara tespit edilen noktalarda montaj sırasında yalıtım hataları yapıldığını göstermektedir.

3) Yaşam Alanlarında Sürekli Rahatsız Edici Ortamın Oluşmasına ve Arzulanan Konforun Sağlanamamasına Neden Olmaktadır
* Pencere kantlarından ve pencere çevresinden üfleme olması,
* Isıtma ve soğutma kaynaklı enerji kaybına ve enerji maliyetinin artmasına neden olması,
* Isıtma ve soğutma kaynaklı sağlık harcamalarının oluşması,
* Onarım ve bakım masrafları, pencerelerin tekrar tamir edilmesi ve tamir masraflarının olması,
* Zayıf mukavemetli, güvensiz ve risk oluşturan pencerelerin olması,

PVC PENCERE MONTAJININ HATALI VE YANLIŞ YAPILMASININ ÜRETİCİ VE BAYİLER İÇİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR
* Müşterinin üretici veya tali bayiye olan güveninin azalması,
* Müşterinin üretici veya tali bayiyi montaj hatalarından dolayı çevresine şikâyet etmesi,
* Üreticinin veya tali bayinin aynı işi iki defa yapmaktan kaynaklanan giderleri;
– İki defa ödenen personel maliyeti ( hatalı montajdan kaynaklanan tamir veya düzeltme işlemi yapılmasaydı bu iş görevlendirilen montajcılar başka bir montaj işini yapıyor olabileceklerdi)
– İki defa ödenen malzeme maliyeti
– İki defa ödenen sair giderler ( ulaşım, telefon, fax gibi iletişim giderleri, harcanan zaman )
– Başka bir müşterinin siparişini zamanında karşılayamamaktan kaynaklanan müşteri şikâyetleri.
* Üretici veya tali bayinin bozulan ve kaybedilen marka güvenilirliğinin tekrar kazanılması için reklam ve tanıtım giderleri,
* Üretici veya tali bayinin kaybedilen müşteriler ve rekabet gücünü tekrar kazanabilmesi için yapacağı tanıtım ve güven artırıcı çalışmaların maliyetleri (fiyat indirimi, vade uzatımı, bozulan müşteri ve bayi ilişkilerinin tekrar düzeltilmesine yönelik diğer çalışmalar.)

PVC PENCERE MONTAJININ HATALI / YANLIŞ YAPILMASINI VE OLUŞABİLECEK ZARARLARI ÖNLENME YÖNTEMİ

PVC Pencere ve Kapı Montajında çalışan montaj ustalarının bilgi düzeylerinin, kabiliyet ve yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla kriterlerin oluşturulması ve bu kriterlere göre montajcıların teorik ve uygulama sınavları ile ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından PVC DOĞRAMA MONTAJCISI ULUSAL MESLEK STANDARDI hazırlanmıştır. Bayiler, hazırlanan bu PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MESLEK STANDARDI sayesinde, bu güne kadar PVC pencere sektörünün ciddi olarak talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu konusunun uzmanı olduğunu gösterir sertifikalı kişiler tarafından montaj yapıldığını müşterilerine gösterme imkânı bulmuş olacaklardır.

MONTAJ USTALARI BU STANDARDA GÖRE SERTİFİKA ALMALARI DURUMUNDA
* Almış oldukları MYK Sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen USTA ÖĞRETİCİ belgesi yerine geçmektedir,
* KOSGEB sertifika maliyetlerinin belirli bir kısmını (%40’a yakınını) ödemektedir,
* TÜRKAK akreditasyonlu olduğundan Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak ulusal ve uluslararası geçerliliği olacaktır.
Bağımsız ve tarafsız kuruluşlarca uzmanlığı belgelendirilmiş montaj ustaları ile yapılacak çalışmalar sonucunda yukarıda açıklanan birçok problemin ortadan kalkacağı, hatalı montaj maliyetleri ve müşteri şikâyetlerinin azalacağı, müşterinin üretici ve tali bayiyi tercih edebilirliğinin ve memnuniyetinin artacağı açık bir şekilde görülmektedir.

Müşteriye en son hizmeti montaj personeli sunduğundan, üreticinin marka imajını koruması, müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini sağlaması yönlerinden sertifikalı uzman montajcılar ile çalışmanın üreticiler, bayiler ve müşteriler açısından çok önemli bir yeri olduğu açık olarak görülmektedir.

Bu gönderiyi paylaş